ἀ-μύριστος

[132] ἀ-μύριστος, ungesalbt, Heracl. bei Plut. Pyth. or. 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 132.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: