ἀ-μήρυτον

[123] ἀ-μήρυτον, γῆρας ἀμ. εἰς τέλος ἕλκω, ich schleppe mein (von den Parzen unabgesponnenes) langes Leben zu Ende, Ap. Rh. 2, 221, v. l. ἀπείριτον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: