ἀ-μώμητος

[147] ἀ-μώμητος, untadelhaft, tadellos, Hom. einmal, Il. 12. 109; Pind. P. 2, 74; Archil. 51; Anth. oft; Plut. de frat. am. 18. – Adv. ἀμωμήτως Her. 3, 82.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: