ἀ-μῑμητό-βιος

[125] ἀ-μῑμητό-βιος, von unnachahmlichem Lebenswandel, Plut. Ant. 28. 71.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: