ἀ-νάματος

[197] ἀ-νάματος, wasserlos, νῆσος, Epigr. bei Plut. de malign. Her. 39, aber die Lesart ist geändert.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 197.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: