ἀ-ναυ-λόχητον

[212] ἀ-ναυ-λόχητον, σκάφος Lycophr. 745, nicht in einen sicheren Ankerplatzgebracht; Anderefalsch: ohne Schiffsmannschaft, wie von ναῦς u. λόχος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika