ἀ-νεικής

[220] ἀ-νεικής, unbestritten, ἔξω νείκους, v. l. Hom. Iliad. 12, 435 ἀνεικέα μισϑόν, neben den Lesarten ἀεικέα u. ἀμεμφέα; nach Scholl. Didym. las Aristarch ἀνεικέα, obgleich er die Lesart ἀεικέα für besser hielt; in einer andern Schrift brachte er die Lesart ἀμεμφέα vor.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: