ἀ-νὀητος

[239] ἀ-νὀητος, 1) ungedacht, unverhofft, wunderbar, Η. h. Merc. 80; unbegreiflich, dem νοητός entggstzt, Plat. Phaed. 80 b. – 2) akt., nicht denkend, Plat. Parm. 182 c; nicht einsehend, unverständig, Soph. Ai. 162; oft in Prosa, meist von Menschen, bes. Kindern, vgl. Plat. Gorg. 464 d ἐν ἀνδράσιν οὕτως ἀνοήτοις ὥσπερ οἱ παῖδες; unbesonnen, dem προνοητικός entggstzt, Xen. Mem. 1, 3, 9; δόξαι Plat. Phil. 12 d; πρᾶγμα Gorg. 512 d; ἔγκλημα Xen. Oec. 11, 3; übh. = ἄλογα, Arist. Nic. Eth. 10, 2, 4. Auch im Ggstz von σώφρων, der seine Lüfte nicht beherrscht, so τὰ ἀνόητα, = ἀφροδίσια, Ar. Nubb. 416. – Superl., ἀνοητότατος καὶ ἀφρονέστατος Plat. Conv. 181 b. – Adv. ἀνοήτως, unverständig, ἀνοητότερον διατεϑεὶς πρός τινα Lys. 3, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: