ἀ-οριστία

[272] ἀ-οριστία, , Unbestimmtheit, Arist. ὥρας Probl. 26, 13, im Ggstz von ὁρισμός; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 272.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: