ἀ-οχλησία

[273] ἀ-οχλησία, ἡ, = ἀνοχλησία, Ungestörtheit, Ruhe, Diog. L. 2, 8. 10, 127; vgl. Senec. ep. 92.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 273.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: