ἀ-πάθεια

[274] ἀ-πάθεια, , Unempfindlichkeit, Stumpfsinn, Plat. Def. 413 a; Arist. eth. 2, 3; öfter Plut. πρὸς τὸϑεῖον. Bei den Stoikern = Leidenschaftslosigkeit, Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 274.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: