ἀ-πάλαιστρος

[275] ἀ-πάλαιστρος (παλαίστρα), nicht auf dem Turnplatz[275] geübt, ungeschickt, motus, Cic. Orat. 68; ὕβρις, gegen die Regeln der Palästra, Mel. 97 (V, 214).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 275-276.
Lizenz:
Faksimiles:
275 | 276
Kategorien: