ἀ-πάρθενος

[280] ἀ-πάρθενος, nicht mehr Jungfrau, Theocr. 2, 41; aber παρϑένος ἀπάρϑενος Eur. Hec. 610 = unglückliche Jungfrau.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: