ἀ-πέλεθρος

[286] ἀ-πέλεθρος (πλέϑρον), unermeßlich, Hom. ἴς, Iliad. 5, 245. 7, 269 Od. 9, 538 ἶν' ἀπέλεϑρον; ἀπέλεϑρον ἀνέδραμε, unermeßlich weit zurück, Il. 11, 354; sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 286.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: