ἀ-πέραντος

[287] ἀ-πέραντος, 1) unbegrenzt, unendlich, πεδίον Pind. N. 8, 38; Ἑλλήςποντος Eur. Med. 215; ἀριϑμός Plat. Critia 119 a; χρόνος Polit. 302 a; ἀπορίαι Soph. 245 d; λῦπαι Plut. Sol. 7; πένϑη Fab. Max. 17; unvollendet, Dem. 23, 39; μηδὲν ἀπέραντον ἀπολιπεῖν Pol. 4, 75; ἀπέραντόν ἐστιν, man kommt nicht zu Ende, es ist erfolglos, Thuc. 4, 36. – 2) ohne Ausweg, Τάρταρος, δίκτυον, Aesch. Prom. 153. 1080. – S. auch ἀπείραντος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 287.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: