ἀ-πίμελος

[291] ἀ-πίμελος, dasselbe, Ath. III, 116 e, Ggstz πίων; Arist. im comp. ἀπιμελώτερος, H. A. 3. 14. 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 291.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: