ἀ-πείραστος

[284] ἀ-πείραστος, unversucht, unerprobt; von der Jungfrau, unberührt, Heliod.; κακῶν N. T. Iac. 1, 13, unerfahren darin. S. folgd.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 284.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: