ἀ-πειθέω

[283] ἀ-πειθέω, ungehorsam sein, nicht Folge leisten, Aesch. Ag. 1019; Eur. Or. 31; in Prosa oft, τινί, im Ggstz von πείϑομαι Plat. Phaedr. 271 b u. sonst; ταῖς ἐνεχυρασίαις Legg. XII, 949 d; bes. von Soldaten. – Sp. nicht glauben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 283.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: