ἀ-πειράκις

[284] ἀ-πειράκις, unendliche Male, unendlich oft, Arist. de Xenoph. 2, 2; Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 284.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: