ἀ-πειρο-βαθής

[285] ἀ-πειρο-βαθής, ές (βάϑος), unendlich tief, Synes.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: