ἀ-πειρο-μάχας

[285] ἀ-πειρο-μάχας, , dor. = -μάχης, des Kampfes unkundig, Pind. N. 4, 30.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: