ἀ-πειρο-πόλεμος

[285] ἀ-πειρο-πόλεμος, im Kriege unerfahren, τὸ ἀπ. D. Hal. 8, 37. – Adv., App.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika