ἀ-πειρο-τεχνής

[285] ἀ-πειρο-τεχνής, Φοίβη Euseb. Praep. Evang. 4, 23, entweder ἀπειρολεχής, oder besser ἀπειροτεκνής zu schreiben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: