ἀ-πειρό-δακρυς

[285] ἀ-πειρό-δακρυς, καρδία, unermeßlich weinend, Aesch. Suppl. 68.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: