ἀ-πειρό-τοκος

[285] ἀ-πειρό-τοκος, im Gebären unerfahren, παρϑενία Antip. Sid. 12 (VI, 10).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: