ἀ-πειρ-άγαθος

[284] ἀ-πειρ-άγαθος, des Guten und Rechten unkundig, darin unerfahren, Sp.; adv., D. Sic. 15, 40.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 284.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: