ἀ-περί-σπαστος

[288] ἀ-περί-σπαστος, nicht hin- u. hergezogen, nicht zerstreut, nicht durch andere Geschäfte verhindert, Plut. Aristid. 5; καὶ σχολαῖος exil. 11; Pol. 2, 67. 29, 8; ebenso adv., 2, 20; ἀπ. ἐπαινεῖν Ath. I, 10 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: