ἀ-περί-στικτος

[288] ἀ-περί-στικτος, em. für ἀπερίστερκτος, Procl. chrestom. fol. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: