ἀ-περαντο-λογία

[287] ἀ-περαντο-λογία, , unbegrenzte Geschwätzigkeit, ῥημάτων Luc. Mart. Dial. 10, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 287.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: