ἀ-περι-κάθαρτος

[287] ἀ-περι-κάθαρτος, nicht ringsum gereinigt, LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 287.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: