ἀ-περι-σάλπιγκτος

[288] ἀ-περι-σάλπιγκτος, Synes. ἀπερισάλπιστος, nicht von Trompetenschall umgeben, B. A. p. 422.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: