ἀ-περι-φερής

[288] ἀ-περι-φερής, ές, nicht rundum gehend, nicht abgerundet, καὶ πολυγώνιον Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: