ἀ-πηρής

[290] ἀ-πηρής, ές (πηρός), nicht verstümmelt, unversehrt, Ap. Rh. 1, 888.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 290.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: