ἀ-πιθανότης

[291] ἀ-πιθανότης, ητος, ἡ, 1) Unglaublichkeit, Unwahr scheinlichkeit, αἰτίας Aeschin. 2, 64. – 2) Mangel an Ueberredungsgabe, Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 291.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: