ἀ-πινυτέω

[291] ἀ-πινυτέω, ein ἀπίνυτος, nicht πινυτός sein, Scholl. Iliad. 15, 10 τὸ κέαρ ἀπινυτῶν, besinnungslos sein, s. Vor.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 291.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: