ἀ-πιστό-κοροι

[292] ἀ-πιστό-κοροι, Orac. Sibyll., von dunkler Bdtg, wohl = ἀπιστόφυλοι, Ungläubige.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 292.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: