ἀ-πλετο-μεγέθης

[292] ἀ-πλετο-μεγέθης, ες, auch ἀπλᾱτομεγέθης, Schol. Ap. Rh. 3, 41; unnahbar groß, entsetzlich durch Größe.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 292.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: