ἀ-πλήρωτος

[292] ἀ-πλήρωτος, nicht angefüllt, unersättlich, Sp., wie Luc. Merc. cond. 39.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 292.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: