ἀ-πνευστί

[293] ἀ-πνευστί, ohne Athem zu holen, in einem Zuge, συνείρει λόγους Dem. 328; ἕλκειν Antiphan. Ath. XI, 459 c u. Alex. ib. 502 b; προπίνειν Mel. 94 (V, 171); aber ἀπ. κεῖσϑαι, entseelt, Plut. Symp. 2, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 293.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: