ἀ-πνεής

[293] ἀ-πνεής, πῦρ Ant. Sid. 5 (IX, 420), wird stark blasend erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 293.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: