ἀ-ποινό-δικος

[304] ἀ-ποινό-δικος (δίκη), Rache verhängend, δίκαι Eur. Herc. fur. 889, Pflugk will ἀπόδικος lesen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 304.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: