ἀ-πολυ-πραγμόνητος

[313] ἀ-πολυ-πραγμόνητος, der nicht viele Sachen treibt, sich nicht um Anderer Angelegenheiten kümmert, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 313.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: