ἀ-πορο-ποίητος

[322] ἀ-πορο-ποίητος, ohne Oeffnungen od. Poren, σῶμα, Sext. Emp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 322.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika