ἀ-προς-δέητος

[339] ἀ-προς-δέητος, nicht dazu bedürfend, τινός Pol. 22, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika