ἀ-προς-δόκητος

[339] ἀ-προς-δόκητος, 1) unerwartet, unvermuthet, Aesch. Prom. 683; Soph. El. 1005; Thuc. 2, 5; ἀπὸ τύχης ἀπροςδοκήτου u. ἐξ ἀπρ., Her. 1, 191. 2, 204; Plat. Legg. XI, 920 d Charm. 153 b u. Folgde. – 2) akt., nicht erwartend, Thuc. 2, 93. 6, 69. 7, 29. – Adv. ἀπροςδοκήτως, Dem. 59, 103 u. A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika