ἀ-προτί-ελπτος

[340] ἀ-προτί-ελπτος, unverhofft, Opp. Cyn. 3, 422.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika