ἀ-προτί-οπτος

[340] ἀ-προτί-οπτος, dor. u. poet. für ἀπρόςοπτος, nicht anzusehen, widrig, φάρμακον Opp. Hal. 3, 159; Man. 2, 19; – unsichtbar, Qu. Sm. 7, 73.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika