ἀ-πρός-βλητος

[339] ἀ-πρός-βλητος, dem man sich nicht nähern darf, tapfer, VLL. γενναῖος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika