ἀ-πρός-μαστος

[339] ἀ-πρός-μαστος, VLL., Erkl. des homer. ἀπροτίμαστος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika