ἀ-πρός-ρητος

[339] ἀ-πρός-ρητος, = ἀπροςηγόρητος, ἡμέρα, an dem man keine Besuche macht, Poll. 5, 137.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika